Spårväg Lund C – ESS: byggprocessen

User: Lunds kommun.
Language: Swedish.
Date: February 7th, 2017.
City: Lund (Sweden).

Description

I mars 2017 börjar spårvägen att byggas – på flera platser samtidigt. Utanför centrum kan spåret i princip börja byggas direkt; i stadsmiljö krävs omfattande förarbeten.

Arkeologiska fornlämningar tas hand om, vissa träd tas bort, ledningar flyttas och byggs om. Det tar två år att bygga spårvägen och vi räknar med avstängda vägar och trafikstörningar.

Add a comment

Add a comment if you have any questions, corrections or additions to this page.

Your name
Your comment

See also

Links about trams in Lund
Company: Lunds spårväg
Videos about trams in Lund

Last updated: February 6th, 2019.

© 2004-2019: Henrik Boye
Flag of Denmark
Flag of Germany
Developed by: Silas Boye Nissen
TRAM TRAVELS