Spårväg i Lund, visualisering

User: Lunds kommun.
Language: Swedish.
Date: Marz 16, 2016.
City: Lund (Sweden).

Description

Spårvägen mellan Lund C och Science Village/ESS blir ett urbant stråk som knyter samman medeltidsstaden i centrum och den nya forskarstaden i nordost.
Denna visualisering visar hur det kan se ut med spårvagnar på S:t Laurentiigatan och Clemenstorget.

Videos nearby


Add a comment

Your name

See also

Links about trams in Lund
Company: Lunds spårväg
Tram photos from Lund
Videos about trams in Lund

© 2004-2020: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo