Lund Light Rail: Lund Central - European Spallation Source 2021 & 2018

User: Spår.
Language: Swedish.
Date: May 28, 2021.
City: Lund (Sweden).

The video shows

Lunds spårväg
Tram line 1.

Description

Lunds spårväg invigdes 2020-12-12.
Reguljär trafik startade 2020-12-13.
Bygget av banan påbörjades 2017-02-15.
Kontrakt skrevs med Skanska i maj 2016.
Lunds kommun äger banan och Region Skåne äger vagnar och depå.
Hela banan har dubbelspår på eget utrymme, men med plankorsningar och är 5,5 kilometer lång.
Större delen av banan är utförd som grässpår.
Högertrafik tillämpas.
Banan saknar signalsystem, men kollektivtrafiksignaler finns i gatukorsningar.
Rullande materiel drivs med 750 volt likspänning från kontaktledning 5,5 meter över RÖK.
Bärlina saknas.
Trafiken bedrivs med låggolvsvagnar, som levererats av CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) i Zaragoza i Spanien.
En timmes resa kan betalas genom att zippa betalkort mot terminal i vagnarna.

The location of the video


Add a comment

Your name

See also

Line: Lund tram line 1
Links about trams in Lund
Company: Lunds spårväg
Videos about trams in Lund

Last updated: December 13, 2021.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo