Aarhus kører i sporvogn spor

User: FAMILIEN OSSELV.
Language: Danish.
Date: Before February 16, 2015.
City: Aarhus (Denmark).

The video shows

Århus Sporveje (ÅS) (closed)
Railcar 8, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, on tram line 2 (closed).
Railcar 14, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, on tram line 2 (closed), in the direction towards Kongsvang.
Railcar 6, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, on tram line 1 (closed), in the direction towards Dalgas Avenue.
Sidecar 48, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 41-59, on tram line 1 (closed).
Railcar 4, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, on tram line 2 (closed), in the direction towards Kongsvang.
Established railcar 18, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20.
Railcar 19, manufacturer Scandia, serie 11-23, on tram line 1 (closed).
Sidecar 8, manufacturer Scandia, on tram line 1 (closed).
Railcar 20, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, on tram line 1 (closed), in the direction towards Dalgas Avenue.
Railcar 5, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, on tram line 2 (closed), in the direction towards Kongsvang, with advertising of Den Danske Provinsbank.
Railcar 16, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, on tram line 1 (closed), in the direction towards Marienlund, with advertising of Den Danske Provinsbank.
Grinder car 60, manufacturer Scandia.
Railcar 3, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, on tram line 2 (closed).
Railcar 19, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, on tram line 2 (closed), in the direction towards Kongsvang.
Sidecar 58, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 41-59, on tram line 2 (closed).

Tram Museum Skjoldenæsholm
Railcar 1, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 1-20, on museum line 1000 mm, signed line 2.
Sidecar 54, manufacturer Københavns Sporveje (KS)/Scandia, type AAS, serie 41-59, signed line 2.

Description

Århus Sporveje (forkortet ÅS) var et trafikselskab ejet af Aarhus Kommune, der blev oprettet 1. januar 1928 og fusioneret ind i Midttrafik 1. januar 2007. Selskabet overtog ved sin oprettelse sporvognsdriften i Aarhus, der var startet af det private selskab Aarhus Elektriske Sporvej 7. juli 1904. I 1929 udvidede man sporvognsnettet ved at forlænge det op gennem Tordenskjoldsgade til Marienlund ved Riis Skov; der blev anlagt en linje mere fra Banegårdspladsen til over Frederiksbjerg til Harald Jensens Plads, en linje der senere blev forlænget til Kongsvang. Den oprindelige linje fra Dalgas Avenue til Trøjborg blev udvidet til dobbeltspor; oprindelig var den kun enkeltsporet, med mange vigepladser på strækningen.

Da kommunen overtog selskabet i 1928 var der 46 personer ansat. I 1940 havde selskabet 225 mennesker ansat, og et materiel bestående af 23 sporvogne, 22 bivogne og 43 busser. [1]

Sporvejsdriften blev indstillet 7. november 1971. Inden da havde selskabet dog åbnet flere buslinjer, og endnu flere kom til efter kommunalreformen i 1970, hvor Aarhus Kommune voksede betydeligt. De aarhusianske bybusser kaldtes i en lang årrække for trambusser, men den betegnelse er for længst gået af brug. I mange år holdt man modsat andre danske byer fast i, at indstigning foregik bagi og udstigning foran, men fra 1. januar 2012 blev det afskaffet, og der er nu tilladt ind- og udstigning af alle døre i busserne. Som et af de eneste steder i landet, er der den dag i dag stadig selvbillettering i busserne.

1. januar 2005 opdeltes Århus Sporveje i Trafikselskabet Århus Sporveje (administration og planlægning) og Busselskabet Aarhus Sporveje (kørsel). Begge var ejet af Aarhus Kommune indtil 1. januar 2007.

Catering y empresas

Al comer bien, hay deseo demasiado grande. Con el contacto con los proveedores conscientes de la calidad de la mayoría de las materias primas, nos aseguramos de que el cliente obtiene siempre la mejor experiencia gastronómica.
Hacemos toda la comida desde cero basado en la temporada y comercializa artículos sobre las distintas plazas de Aarhus.

Nuestro estilo gastronómico se inspira en todo, desde la wokpander asiático hacia las cocinas del sur de Europa y hasta la cocina danesa país.

I Aarhus blev der i perioden 1904-71 drevet sporvogne. Det skete under det samme selskab som fortsat driver byens bustrafik, Århus Sporveje, som det har heddet siden 1928. I nutiden er Århus Sporveje en del af det regionale trafikselskab Midttrafik.

Catering & selskaber
Hos SPIS GODT, er ingen ønsker for store. Med kontakt til de mest kvalitets bevidste råvareleverandører, sørger vi for, at kunden ALTID får den bedste gastronomiske oplevelse.
Vi laver alt maden fra bunden med udgangspunkt i sæsonen, og handler varer på de forskellige århusianske torve.
Vores gastronomiske stil er inspireret af alt fra de asiatiske wokpander hen mod de sydeuropæiske køkkener og op til det danske land køkken.

Catering & companies
At EAT WELL, is no wish too big. With contact with the most quality conscious suppliers of raw materials, we ensure that the customer ALWAYS get the best gastronomic experience.
We make all the food from scratch based on the season and trades items on the various Aarhus squares.
Our gastronomic style is inspired by everything from the Asian wokpander toward the southern European cuisines and up to the Danish country kitchen.

Catering & Unternehmen
Bei EAT WELL, ist kein Wunsch zu groß. Bei Kontakt mit den qualitätsbewussten Lieferanten von Rohstoffen stellen wir sicher, dass der Kunde immer den besten gastronomische Erfahrung.
Wir machen das Essen von Grund auf Basis der Saison und Handwerk Artikel auf den verschiedenen Plätzen Aarhus.
Unser gastronomisches Stil wird durch alles, was aus dem asiatischen wokpander Richtung der südeuropäischen Küche und bis an die dänische Landküche inspiriert.

Arlwyo a chwmnïau
Ar EAT WELL, oes dymuniad rhy fawr. Gyda'r cysylltiad â'r rhan fwyaf o gyflenwyr ymwybodol ansawdd y deunyddiau crai, rydym yn sicrhau bod y cwsmer yn BOB AMSER yn cael y profiad gastronomaidd gorau.
Rydym yn gwneud yr holl fwyd o'r newydd sy'n seiliedig ar y tymor ac undebau eitemau ar y gwahanol sgwariau Aarhus.
Mae ein harddull gastronomig ei ysbrydoli gan bopeth o'r wokpander Asiaidd tuag at y cuisines Ewropeaidd deheuol a hyd at y gegin wlad Daneg.

The location of the video


Add a comment

Your name

See also

Line: Aarhus light rail line L2 (Odder line)
Links about trams in Aarhus
Museum: Modelparken Danmark
Company: Århus Sporveje (ÅS)
Videos about trams in Aarhus

Last updated: December 17, 2020.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo