TRAM TRAVELS

Spårväg i Lund, visualisering

YouTube name: Lunds kommun.
Language: Swedish.
Date: March 16, 2016.
City: Lund (Sweden).

The video shows

Lunds spårväg
Operational

Description

Spårvägen mellan Lund C och Science Village/ESS blir ett urbant stråk som knyter samman medeltidsstaden i centrum och den nya forskarstaden i nordost.
Denna visualisering visar hur det kan se ut med spårvagnar på S:t Laurentiigatan och Clemenstorget.

Spårväg i Lund, visualisering

Location on a map

Add a comment

Last updated: January 31, 2024.