TRAM TRAVELS

Se Spårväg Lund C - ESS från ovan

YouTube name: Lunds kommun.
Language: Swedish.
Date: May 6, 2020.
City: Lund (Sweden).

The video shows

Lunds spårväg
Operational

Description

Följ med på en tur över Lunds spårväg. Vi startar vid forskningsanläggningen ESS i Brunnshög och tar oss till Clemenstorget och spårvägshållplatsen Lund C i centrala staden.

Se Spårväg Lund C - ESS från ovan

Add a comment

Location on a map

Last updated: February 25, 2024.