TRAM TRAVELS

Afvandingen af letbanen gennem Vestskoven

YouTube name: Letbanen i Glostrup.
Language: Danish.
Date: September 27, 2022.
City: Copenhagen (Denmark).

The video shows

Hovedstadens Letbane
Under construction

Description

Med anlægget af letbanen er Nordre Ringvej blevet klimatilpasset, så vejen kan klare fremtidens regn. Det er dog ikke helt let at holde styr på vandet, når det hverken må overbelaste kloaksystemet eller nedsive i skovbunden og dermed gå i de underliggende grundvandsmagasiner. Vi kigger på vandets vej væk fra letbanen.

Afvandingen af letbanen gennem Vestskoven

Add a comment

Location on a map

Last updated: January 21, 2024.