TRAM TRAVELS
Tram Travels logo

Toruń railcar 253

The history of the tram

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu (MZK Toruń)
Delivered 1986: Railcar 253, manufacturer Konstal, type 805 Na.

Toruń railcar 264 on tram line 1 on Wały Generała Władysława Sikorskiego (2009)
Toruń railcar 252 on tram line 1 near Kościół św Katarzyny (2009)

Add a comment

Your name

See also

Line: Toruń extra line 1R
Links about trams in Toruń
Company: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu (MZK Toruń)
Videos about trams in Toruń

Last updated: Marz 23, 2021.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook