Katowice railcar 954 "Paulek"

The history of the tram

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP)
Delivered 1949: Railcar 954 "Paulek".

Katowice railcar 954 on tram line T38 on the street Piekarska, Byton (2004)

Add a comment

Your name

See also

Links about trams in Katowice
Company: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP)
Tram photos from Katowice
Videos about trams in Katowice

© 2004-2020: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo