Olsztyn tram line 3

City: Olsztyn (Poland).
Track length: 5.5 km.
Driving time: 15 min.

Track gauge: 1435 mm (standard gauge).
Opened: December 19, 2015.

Existing tram lines in Olsztyn

Tram line: 1, 2 and 3.

Disused tram lines in Olsztyn

Tram line: 1 and 2.

The line is operated by

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie (ZDZIT)


Tramwaj w Olsztynie - linia nr 1 - Wysoka Brama - Uniwersytet (zmieniona trasa 1.01.2016)
User: Robert Zienkiewicz.
Language: Polish.
Date: January 1, 2016.

Add a comment

Your name

See also

Links about trams in Olsztyn
Company: Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie (ZDZIT)
Videos about trams in Olsztyn

© 2004-2020: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo