TRAM TRAVELS

Prague railcar 297

Exhibited in a museum

The history of the tram

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP)
Operational

1909: Delivered as Prague railcar 297, series 293-327.

Postcard: Prague tram line 12 with railcar 297 on Malostranské náměstí (1970)Postcard: Prague tram line 12 with railcar 297 on Malostranské náměstí (1970)By Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Elektrické dráhy, Henrik Boye.
1970.

Muzeum Městské Hromadné Dopravy v Praze (MHD)
Open regularly

1985: Arrived at a museum as Prague railcar 297, series 293-327.

Add a comment

Last updated: January 2, 2024.