TRAM TRAVELS

Prague railcar 2294

Out of service

The history of the tram

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP)
Operational

1932: Delivered as Prague railcar 2294.

Postcard: Prague tram line 15 with railcar 2294 on Na Poříčí (1980)Postcard: Prague tram line 15 with railcar 2294 on Na Poříčí (1980)By Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Elektrické dráhy, Henrik Boye.
1980.

Muzeum Městské Hromadné Dopravy v Praze (MHD)
Open regularly

1993: Arrived at a museum as Prague railcar 2294.

Add a comment

Last updated: January 2, 2024.