TRAM TRAVELS

Odense sidecar 30

Dismantled

The history of the tram

Odense Sporvej (OS)
Closed

1913: Delivered as Odense sidecar 30, manufacturer Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA).

Postcard: Odense Hovedlinie with railcar 4 in front of Banegården (1949-1951)Postcard: Odense Hovedlinie with railcar 4 in front of Banegården (1949-1951)By Henrik Boye, John Lundgren, Sporvejshistorisk Selskab (SHS).
1949 - 1951.
Postcard: Odense railcar 12  (1989)Postcard: Odense railcar 12 (1989)By Henrik Boye, John Lundgren, Sporvejshistorisk Selskab (SHS).
1989.

Odense Sporvej (OS)
Closed

1952: Dismantled.

Add a comment

Last updated: April 7, 2024.