Transfer ticket to 1.25 swedish kronor (back)

This is the back. See the front of this transfer ticket.
Valid to Malmö Lokaltrafik (ML).

Description

Gäller inom giltighetsområdet för direkt resa på en linje eller - efter övergång - på mer än en linje, om resmålet eljest icke kan uppnås eller om resvägen därigenom förkortas. Övergång skall ske till förste, icke fullsatta vagn på hållplats, där linjerna ansluter till eller korsar varandra eller där de har gemensam sträckning.

Bevaras under resan och uppvisas på begäran.
Får ej överlåtas.

Transfer ticket to 1.25 swedish kronor (back).Valid to Malmö Lokaltrafik (ML). Gäller inom giltighetsområdet för direkt resa på en linje eller - efter övergång - på mer än en linje, om resmålet eljest icke kan uppnås eller om resvägen därigenom förkortas. Övergång skall ske till förste, icke fullsatta vagn på hållplats, där linjerna ansluter till eller korsar varandra eller där de har gemensam sträckning.

Bevaras under resan och uppvisas på begäran.
Får ej överlåtas.

Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Malmö Lokaltrafik (ML)
Tickets from Malmö Lokaltrafik (ML)
Photos from Malmö Lokaltrafik (ML)
Line: Malmö tram line 4
Links about trams in Malmö
Museum: Museispårvägen Malmö
Company: Malmö Lokaltrafik (ML)
Videos about trams in Malmö

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo