Transfer ticket to 1.25 swedish kronor (back)

This is the back. See the front of this transfer ticket.
Valid to Malmö Lokaltrafik (ML).

Text on the ticket

Gäller inom giltighetsområdet för direkt resa på en linje eller - efter övergång - på mer än en linje, om resmålet eljest icke kan uppnås eller om resvägen därigenom förkortas. Övergång skall ske till förste, icke fullsatta vagn på hållplats, där linjerna ansluter till eller korsar varandra eller där de har gemensam sträckning.

Bevaras under resan och uppvisas på begäran.
Får ej överlåtas.

Transfer ticket to 1.25 swedish kronor (back).
Valid to Malmö Lokaltrafik (ML).

Gäller inom giltighetsområdet för direkt resa på en linje eller - efter övergång - på mer än en linje, om resmålet eljest icke kan uppnås eller om resvägen därigenom förkortas. Övergång skall ske till förste, icke fullsatta vagn på hållplats, där linjerna ansluter till eller korsar varandra eller där de har gemensam sträckning.

Bevaras under resan och uppvisas på begäran.
Får ej överlåtas.

Add a comment

Add a comment if you have any questions, corrections or additions to this page.

Your name
Optionally your mail address
Your comment

See also

Other stuff from Malmö Lokaltrafik (ML)
Tickets from Malmö Lokaltrafik (ML)
Photos from Malmö Lokaltrafik (ML)
Links about trams in Malmö
Museum: Museispårvägen Malmö
Company: Malmö Lokaltrafik (ML)
Tram lines in Malmö
Videos about trams in Malmö

Last updated: November 7th, 2015.

© 2004-2019: Henrik Boye
Flag of Denmark
Flag of Germany
Developed by: Silas Boye Nissen
TRAM TRAVELS