Transfer ticket (back)

Valid to Københavns Sporveje (KS) September 17, 1944.

Description

Billetten
skals opbevares under Kørslen og paa Forlangende forevises aaben. Ønskes en Omstigningsbillet benyttet til Viderekørsel, maa dette bemærkes ved Billetteringen, da Billetten annulleres ved sidste Benyttelse. Passagerer uden gyldig Billet maa løse en saadan. Billetten maa ikke overdrages til andre. Sporvejene paatager sig intet Ansvar med Hensyn til Plads i Vognene. Forstyrrelser i Driften eller Tilslutning til næste Linie.
Omstigningsbilleten giver Ret til Viderekørsel med vilkaarlig Linie ad vilkaarlig Rute fra vilkaarligt stoppested paa hele det københavnske Sporvejsnet inden for Taksgrænserne. Ved Omstigning til Omnibuslinierne eller Natlinierne skal der dog betales et Tillæg af 5 henholdsvis 10 Øre.
Retten til at stige om udløber 1 Time efter det paa Billetten mærkede Klokkeslæt.
Ved omstigning til Strøgomnibusserne paa Strækningen mellem Raadhuspladsen og Kongens Nytorv fortabes Retten til Videreomstignig.
Tvivlsspørgsmaal vedrørende Omstigningsreglerne afgøres endeligt af Magistraten og kan ikke indbringes for Domstolene.
Københavns Sporveje.

Transfer ticket (back).Valid to Københavns Sporveje (KS) September 17, 1944. Billetten
skals opbevares under Kørslen og paa Forlangende forevises aaben. Ønskes en Omstigningsbillet benyttet til Viderekørsel, maa dette bemærkes ved Billetteringen, da Billetten annulleres ved sidste Benyttelse. Passagerer uden gyldig Billet maa løse en saadan. Billetten maa ikke overdrages til andre. Sporvejene paatager sig intet Ansvar med Hensyn til Plads i Vognene. Forstyrrelser i Driften eller Tilslutning til næste Linie.
Omstigningsbilleten giver Ret til Viderekørsel med vilkaarlig Linie ad vilkaarlig Rute  fra vilkaarligt stoppested paa hele det københavnske Sporvejsnet inden for Taksgrænserne. Ved Omstigning til Omnibuslinierne eller Natlinierne skal der dog betales et Tillæg af 5 henholdsvis 10 Øre.
Retten til at stige om udløber 1 Time efter det paa Billetten mærkede Klokkeslæt.
Ved omstigning til Strøgomnibusserne paa Strækningen mellem Raadhuspladsen og Kongens Nytorv fortabes Retten til Videreomstignig.
Tvivlsspørgsmaal vedrørende Omstigningsreglerne afgøres endeligt af Magistraten og kan ikke indbringes for Domstolene.
Københavns Sporveje.

Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Københavns Sporveje (KS)
Tickets from Københavns Sporveje (KS)
Photos from Københavns Sporveje (KS)
Line: Copenhagen tram line 2
Links about trams in Copenhagen
Museum: Hovedstadsområdets Trafikselskabsmuseum (HT-museet)
Company: Københavns Sporveje (KS)
Videos about trams in Copenhagen

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo