Adult ticket to 0.15 danish kroner (front)

Valid to Københavns Sporveje (KS).

Description

15 øre.

Gyldig til Kørsel paa Strækningen mellem Bispebjerg Endestation og Søborg.

Billetten skal opbevares under Kørslen og paa Forlangende forevises. Passagerer uden gyldig Billet maa betale paany. Sporvejene paatager sig intet Ansvar for Forstyrrelser i Driften.

Københavns Sporveje.

Adult ticket to 0.15 danish kroner (front).Valid to Københavns Sporveje (KS). 15 øre.

Gyldig til Kørsel paa Strækningen mellem Bispebjerg Endestation og Søborg.

Billetten skal opbevares under Kørslen og paa Forlangende forevises. Passagerer uden gyldig Billet maa betale paany. Sporvejene paatager sig intet Ansvar for Forstyrrelser i Driften.

Københavns Sporveje.

Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Københavns Sporveje (KS)
Tickets from Københavns Sporveje (KS)
Photos from Københavns Sporveje (KS)
Line: Copenhagen tram line 2
Links about trams in Copenhagen
Museum: Hovedstadsområdets Trafikselskabsmuseum (HT-museet)
Company: Københavns Sporveje (KS)
Videos about trams in Copenhagen

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo