Joint ticket to 1.20 danish kroner (back)

This is the back. See the front of this joint ticket.
Valid to Københavns Sporveje (KS).

Description

Billetten giver ret til kørsel på sporvejenes linier inden for takstgrænserne og på Københavns bybane (strækningerne København H-Hellerup-Nørrebro-Vanløse-Valby-København H samt Frederiksberg-Husum og Valby-Hvidovre). Viderekørsel kan ske med vilkårlig sporvejslinie henholdsvis bybanen i vilkårlig retning, fra vilkårligt stoppested henholdsvis bybanestation.

Begyndes reisen på en bybanestation, skal billetten klippes ved afrejsestationens billetsalg, forinden billetkontrollen passeres.

Billetten skal opbevares, under kørslen og på forlangende forevises åben. Det er forbudt efter billettering at overdrage billetten til andre, og ligeledes er benyttelse af opsamlede brugte, men endnu gyldige billetter forbudte. Der overtages ingen garanti med hensyn til plads i vognene, forstyrrelser i driften eller tilslutninger. For passagerer uden fyldig billet gælder sporvejenes henholdsvis statsbanernes almindelige regler.

Tvivlsspøgsmål vedrørende omstigningsreglerne afgøres endeligt af magistraten og ministeren for offentlige arbejder i forening og kan ikke indbringes for domstolene.

Gyldigheden kan bringes til ophør efter bekendtgørelse 2 måneder forud.

Fugt ikke billetten med spyt.

Joint ticket to 1.20 danish kroner (back).Valid to Københavns Sporveje (KS). Billetten giver ret til kørsel på sporvejenes linier inden for takstgrænserne og på Københavns bybane (strækningerne København H-Hellerup-Nørrebro-Vanløse-Valby-København H samt Frederiksberg-Husum og Valby-Hvidovre). Viderekørsel kan ske med vilkårlig sporvejslinie henholdsvis bybanen i vilkårlig retning, fra vilkårligt stoppested henholdsvis bybanestation.

Begyndes reisen på en bybanestation, skal billetten klippes ved afrejsestationens billetsalg, forinden billetkontrollen passeres.

Billetten skal opbevares, under kørslen og på forlangende forevises åben. Det er forbudt efter billettering at overdrage billetten til andre, og ligeledes er benyttelse af opsamlede brugte, men endnu gyldige billetter forbudte. Der overtages ingen garanti med hensyn til plads i vognene, forstyrrelser i driften eller tilslutninger. For passagerer uden fyldig billet gælder sporvejenes henholdsvis statsbanernes almindelige regler.

Tvivlsspøgsmål vedrørende omstigningsreglerne afgøres endeligt af magistraten og ministeren for offentlige arbejder i forening og kan ikke indbringes for domstolene.

Gyldigheden kan bringes til ophør efter bekendtgørelse 2 måneder forud.

Fugt ikke billetten med spyt.

Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Københavns Sporveje (KS)
Tickets from Københavns Sporveje (KS)
Photos from Københavns Sporveje (KS)
Line: Copenhagen tram line 8
Links about trams in Copenhagen
Museum: Hovedstadsområdets Trafikselskabsmuseum (HT-museet)
Company: Københavns Sporveje (KS)
Videos about trams in Copenhagen

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo