Free pass (back)

This is the back. See the front of this free pass.
Valid to Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR) July 10, 1995.

Description

Göteborgs Spårvägar. Det miljövänliga Trafikföretaget.

Biljetten gäller för en enkel resa på den vagn den utdelats. Biljetten får ej överlåtas. Biljetten gäller ej som kvitto på kontant betalning.

Gamle spårvagnar och busser bevaras och underhålls genom Spåvägssällskapet Ringliniens försorg i samarbete med Göteborgs Stad och Göteborg & Co. Personalen som tjänstgör på vagnarna arbetar helt ideellt och intäkterna går till bevarandet av vagnarna. Vi kör gamla vagnar i innerstan varje sommar.

Spårvägssällskapet Ringlinien.
Torkelsgatan 4A.
416 58 Göteborg.
Tel. 031-19 00 27.

Free pass (back).Valid to Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR) July 10, 1995. Göteborgs Spårvägar. Det miljövänliga Trafikföretaget.

Biljetten gäller för en enkel resa på den vagn den utdelats. Biljetten får ej överlåtas. Biljetten gäller ej som kvitto på kontant betalning.

Gamle spårvagnar och busser bevaras och underhålls genom Spåvägssällskapet Ringliniens försorg i samarbete med Göteborgs Stad och Göteborg & Co. Personalen som tjänstgör på vagnarna arbetar helt ideellt och intäkterna går till bevarandet av vagnarna. Vi kör gamla vagnar i innerstan varje sommar.

Spårvägssällskapet Ringlinien.
Torkelsgatan 4A.
416 58 Göteborg.
Tel. 031-19 00 27.

Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR)
Tickets from Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR)
Photos from Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR)
Line: Gothenburg tram line 6
Links about trams in Gothenburg
Museum: Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR)
Company: Göteborgs Spårvägar (GS)
Videos about trams in Gothenburg

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo