Day pass to 10.00 swedish kronor (back)

This is the back. See the front of this day pass.
Valid to Göteborgs Spårvägar (GS) July 12, 1980.

Description

Kortet gäller för en person i 24 timmar för obegränsat antal resor i det färgmakerade området (räknat från förste resans början).

På lördag-söndag och helgdagar har kortinnehavaren rätt att utan ytterligare avgift medföra två barn, som ej fyllt 17 år.

Vid första resan skall datum skrivas på kortet. Kortet vikes och stämplas i biljetteringsmaskin.

Kortet gäller på alla trafikföretag som är anslutna till Götteborgsregionens Lokaltrafik.

Stämpla kortet i biljetteringsmaskin. Pris 10 kr.

Day pass to 10.00 swedish kronor (back).Valid to Göteborgs Spårvägar (GS) July 12, 1980. Kortet gäller för en person i 24 timmar för obegränsat antal resor i det färgmakerade området (räknat från förste resans början).

På lördag-söndag och helgdagar har kortinnehavaren rätt att utan ytterligare avgift medföra två barn, som ej fyllt 17 år.

Vid första resan skall datum skrivas på kortet. Kortet vikes och stämplas i biljetteringsmaskin.

Kortet gäller på alla trafikföretag som är anslutna till Götteborgsregionens Lokaltrafik.

Stämpla kortet i biljetteringsmaskin. Pris 10 kr.

Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Göteborgs Spårvägar (GS)
Tickets from Göteborgs Spårvägar (GS)
Photos from Göteborgs Spårvägar (GS)
Line: Gothenburg tram line 6
Links about trams in Gothenburg
Museum: Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR)
Company: Göteborgs Spårvägar (GS)
Videos about trams in Gothenburg

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo