Single ticket to 2.10 euros (€) (back)

Valid to Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel / Société des Transports Intercommunaux de Brussel (MIVB/STIB) September 29, 2017.

Description

La carte doit être validée systématiquement aux zonestion ou, de contrôle en station ou, en surface, à chaque montée dans un véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents STIB agissant dans l'exercice de leurs fonctions. A l'exception des titres de transport valables pour un ou plusieurs jours, toute correspondance effectuée au-delà de l'heure de validité du titre de transport utilisé nécessite la validation d'un nouveau titre de transport.
Tout abus sera sanctionné.
1 Voyage - 1 Rit
A valider à chaque voyage sur un valideur MOBIB
Bij elke rit te valideren aan de MOBIB-ontwaarder
RESEAU STIB SAUF AIRPORT - MIVB NET BEHALVE AIRPORT
De kaart moet systematisch gevalideerd worden bij de controlezones in de stations of, boven-gronds, telkens bij het instappen in én voertuig. Ze moet ook voorgelegd worden op elk verzoek van de agenten van de MIVB die handelen in de uitoefening van hun functie. Met uitzondering van de vervoerbewijzen die gedig zijn voor één of meer dagen, vereist elke overstap na het uur van geldigheid van het gebruikte vervoerbewijs de validatie van én nieuw vervoerbewijs.
Elk misbruik zal bestraft worden.

Single ticket to 2.10 euros (€) (back).Valid to Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel / Société des Transports Intercommunaux de Brussel (MIVB/STIB) September 29, 2017. La carte doit être validée systématiquement aux zonestion ou, de contrôle en station ou, en surface, à chaque montée dans un véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents STIB agissant dans l'exercice de leurs fonctions. A l'exception des titres de transport valables pour un ou plusieurs jours, toute correspondance effectuée au-delà de l'heure de validité du titre de transport utilisé nécessite la validation d'un nouveau titre de transport.
Tout abus sera sanctionné.
1 Voyage - 1 Rit
A valider à chaque voyage sur un valideur MOBIB
Bij elke rit te valideren aan de MOBIB-ontwaarder
RESEAU STIB SAUF AIRPORT - MIVB NET BEHALVE AIRPORT
De kaart moet systematisch gevalideerd worden bij de controlezones in de stations of, boven-gronds, telkens bij het instappen in én voertuig. Ze moet ook voorgelegd worden op elk verzoek van de agenten van de MIVB die handelen in de uitoefening van hun functie. Met uitzondering van de vervoerbewijzen die gedig zijn voor één of meer dagen, vereist elke overstap na het uur van geldigheid van het gebruikte vervoerbewijs de validatie van én nieuw vervoerbewijs.
Elk misbruik zal bestraft worden.

Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel / Société des Transports Intercommunaux de Brussel (MIVB/STIB)
Tickets from Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel / Société des Transports Intercommunaux de Brussel (MIVB/STIB)
Photos from Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel / Société des Transports Intercommunaux de Brussel (MIVB/STIB)
Line: Brussels tram line 81
Links about trams in Brussels
Museum: Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel / Musée du Transport Urbain Bruxellois (MSVB/MTUB)
Company: Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen / Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (NMVB/SNCV)
Videos about trams in Brussels

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo