On the street Ulica Kazimierza Wielkiego

Photographer: Stefan Arczyński.
Publisher: Krajowa Agencja Wydawnicza (KAW).
City: Wrocław (Poland).

The photograph shows

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław)

On the street Ulica Kazimierza Wielkiego.

Photographs nearby


Add a comment

Your name

See also

Tickets from Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław)
Photos from Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław)
Line: Wrocław museum line ZLT (Tramwajowa)
Links about trams in Wrocław
Company: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław)
Videos about trams in Wrocław

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo