Tram photos by Svenska Spårvägssällskapet Malmöavdelningen

There are 12 tram photos by Svenska Spårvägssällskapet Malmöavdelningen from Malmö (Sweden).

Display all years, 2006, 1996, 1991, 1987, 1986, 1967, 1966, 1960, or 1913.

Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Turbinen (2006).
Malmö (Sweden)
2006
Malmö horse tram 8 on museum line Museispårvägen in front the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1996).
Malmö (Sweden)
August 11th, 1996
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the stop Turbinen (1996).
Malmö (Sweden)
August 11th, 1996
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Linnéplatsen (1991).
Malmö (Sweden)
September 1991
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (1987).
Malmö (Sweden)
October 11th, 1987
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Malmöhusvägen (1987).
Malmö (Sweden)
August 16th, 1987
Malmö horse tram 8 in the square Lilla Torv (1986).
Malmö (Sweden)
July 25th, 1986
Helsingborg railcar 53 on tram line 3 in the intersection Planteringsvägen (1967).
Helsingborg (Sweden)
April 2nd, 1967
Helsingborg railcar 34 on tram line 5 in the square S:t Jörgens plats (1966).
Helsingborg (Sweden)
July 24th, 1966
Helsingborg railcar 35 on tram line 5 on the street Långvinkelsgatan (1966).
Helsingborg (Sweden)
July 22nd, 1966
Helsingborg railcar 54 on tram line 3 at the stop Miatorps (1960).
Helsingborg (Sweden)
July 22nd, 1960
Malmö railcar 27 on tram line 4 on the street Bergsgatan (1913-1913).
Malmö (Sweden)
June 7th, 1913 to September 27th, 1913

Link

Malmö Stads Spårvägar (MSS)

Last updated: April 10th, 2018.

© 2004-2019: Henrik Boye
Flag of Denmark
Flag of Germany
Developed by: Silas Boye Nissen
TRAM TRAVELS