Tram photos by Svenska Spårvägssällskapet Malmöavdelningen

There are 12 tram photos by Svenska Spårvägssällskapet Malmöavdelningen from Malmö (Sweden).

Display all years, 2006, 1996, 1991, 1987, 1986, 1967, 1966, 1960, or 1913.

Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Turbinen (2006).
Malmö (Sweden)
2006
Malmö horse tram 8 on museum line Museispårvägen in front the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1996).
Malmö (Sweden)
August 11, 1996
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the stop Turbinen (1996).
Malmö (Sweden)
August 11, 1996
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Linnéplatsen (1991).
Malmö (Sweden)
September 1991
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (1987).
Malmö (Sweden)
October 11, 1987
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Malmöhusvägen (1987).
Malmö (Sweden)
August 16, 1987
Malmö horse tram 8 in the square Lilla Torv (1986).
Malmö (Sweden)
July 25, 1986
Helsingborg railcar 53 on tram line 3 in the intersection Planteringsvägen (1967).
Helsingborg (Sweden)
April 2, 1967
Helsingborg railcar 34 on tram line 5 in the square S:t Jörgens plats (1966).
Helsingborg (Sweden)
July 24, 1966
Helsingborg railcar 35 on tram line 5 on the street Långvinkelsgatan (1966).
Helsingborg (Sweden)
July 22, 1966
Helsingborg railcar 54 on tram line 3 at the stop Miatorps (1960).
Helsingborg (Sweden)
July 22, 1960
Malmö railcar 27 on tram line 4 on the street Bergsgatan (1913-1913).
Malmö (Sweden)
June 7, 1913 to September 27, 1913

Link

Malmö Stads Spårvägar (MSS)

© 2004-2020: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo