Prague tram line 12 on the road Masarykovo nábř

Publisher: Press ČTK Foto.
City: Prague (Czech Republic).

The photograph shows

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP)
Tram line 12.

Prague tram line 12 on the road Masarykovo nábř.

Photographs nearby


Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP)
Tickets from Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP)
Photos from Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP)
Links about trams in Prague
Museum: Muzeum Městské Hromadné Dopravy v Praze (MHD)
Company: Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP)
Videos about trams in Prague

© 2004-2020: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo