TRAM TRAVELS
Tram Travels logo

Postcard: Warsaw on Marszałkowska

Photographer: P. Krassowski.
Publisher: Krajowa Agencja Wydawnicza (KAW).
City: Warsaw (Poland).

The picture shows

Warszawki Transport Publiczny (WTP)

Description

Pozdrowienia z Warszawy
Warsaw. Ulica Marszałkowska. Trasa W-Z. Ślimak Południowy south at the bridge Poniatowskiego. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego.

Postcard: Warsaw on Marszałkowska. Pozdrowienia z Warszawy
Warsaw. Ulica Marszałkowska. Trasa W-Z. Ślimak Południowy south at the bridge Poniatowskiego. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego.

View the image in high resolution. Please reach out if the image is being used.

The location of the picture


Add a comment

Your name

See also

Line: Warsaw tram line 18
Links about trams in Warsaw
Company: Warszawki Transport Publiczny (WTP)
Videos about trams in Warsaw

Last updated: May 14, 2022.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook