TRAM TRAVELS
Tram Travels logo

Postcard: Stockholm railcar 143 on Malmköping museum line (1974)

Drawer: Nalle Remnelus.
Publisher: Svenska Spårvägssällskapet (SSS).
Date: 1974.
City: Malmköping (Sweden).

The picture shows

Museispårvägen Malmköping (MUMA)
Railcar 143, on museum line, signed line 1, interconnected with
Open sidecar 386.

Description

Motorvagn 143 från Stockholms Spårvägar, byggd 1907. I samband med elektrieringen och utvidgningen av linjenätet under åren 1900-10 anskaffades cirka 200 nya motorvagnar, däribland vagn 143. Från början hade vagnen öppna plattformar men under årens lopp har den byggts in, förlängts och moderniserats i olika etapper.
Populära sommartid var de öppna släpvagnarna - "sommarverandorna". Efter kriget togs de ur trafik på grund av riskerna i den tätnande gatutrafiken.
Nalle Remnelus -74

Postcard: Stockholm railcar 143 on Malmköping museum line  (1974). Motorvagn 143 från Stockholms Spårvägar, byggd 1907. I samband med elektrieringen och utvidgningen av linjenätet under åren 1900-10 anskaffades cirka 200 nya motorvagnar, däribland vagn 143. Från början hade vagnen öppna plattformar men under årens lopp har den byggts in, förlängts och moderniserats i olika etapper.
Populära sommartid var de öppna släpvagnarna - "sommarverandorna". Efter kriget togs de ur trafik på grund av riskerna i den tätnande gatutrafiken.
Nalle Remnelus -74

View the image in high resolution. Please reach out if the image is being used.

The location of the picture


Add a comment

Your name

See also

Line: Malmköping museum line
Links about trams in Malmköping
Museum: Museispårvägen Malmköping (MUMA)
Videos about trams in Malmköping

Last updated: January 18, 2022.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook