Photos from Museispårvägen Malmö

There are 54 tram photos from Museispårvägen Malmö.

Display all years, 2015, 2012, 2009, 2007, 2006, 2003, 2002, 1999, 1996, 1991, 1990, 1988, 1987, 1986, 1985, or unknown year.

Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (2015).
June 28, 2015
Malmö railcar 100 inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2015).
June 28, 2015
Malmö open freight car inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2015).
June 28, 2015
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Malmöhusvägen (2015).
June 28, 2015
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen near Fügeldammarna (2012).
July 1, 2012
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Banérskajen (2012).
July 1, 2012
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (2012).
July 1, 2012
Malmö railcar 100 inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2009).
June 27, 2009
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Bastaionen (2009).
June 27, 2009
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen in the intersection Mamöhusvägen/Banérskajen (2009).
June 27, 2009
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (2007).
August 5, 2007
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Stadsbiblioteket (2007).
August 5, 2007
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the stop Turbinen (2007).
August 5, 2007
Malmö railcar 20 inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2006).
May 20, 2006
Malmö open freight car in front of the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2006).
May 20, 2006
Malmö freight car Koltåget 1 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (2006).
May 20, 2006
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Turbinen (2006).
2006
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the stop Malmöhus (2003).
August 30, 2003
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (2003).
August 30, 2003
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Turbinen (2003).
August 30, 2003
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Stadsbiblioteket (2003).
August 30, 2003
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (2003).
August 30, 2003
Malmö railcar 100 inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2002).
May 9, 2002
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Bastaionen (2002).
May 9, 2002
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the museum Museispårvägen Malmö (2002).
May 9, 2002
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Stadsbibliotek (2002).
May 9, 2002
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Malmöhusvägen (2002).
May 9, 2002
Malmö railcar 20 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1999).
May 23, 1999
Malmö railcar 100 inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (1999).
May 23, 1999
Malmö horse tram 8 on museum line Museispårvägen in front the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1996).
August 11, 1996
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the stop Turbinen (1996).
August 11, 1996
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Linnéplatsen (1991).
September 1991
Malmö railcar 20 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1990).
June 4, 1990
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Banérskajen (1990).
June 4, 1990
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Malmöhusvägen (1990).
June 4, 1990
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Bastaionen (1990).
June 4, 1990
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Malmöhus (1988).
1988
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (1988).
1988
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (1987).
October 11, 1987
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Malmöhusvägen (1987).
August 16, 1987
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Bastaionen (1987-1988).
August 15, 1987 to 1988
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Banérskajen (1987).
1987
Malmö horse tram 8 in the square Lilla Torv (1986).
July 25, 1986
The entrance to Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4, 1985
Malmö horse tram 8 inside Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4, 1985
Malmö service vehicle 100 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4, 1985
Malmö railcar 12 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4, 1985
Malmö motor freight car Koltåget 106 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4, 1985
Malmö railcar 71 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4, 1985
Malmö railcar 71 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus.
Malmö service vehicle 102 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus.
Malmö horse tram 8 inside Teknikens och Sjöfartens Hus.
At the museum Teknikens och Sjöfartens Hus.
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen.

See also

Other stuff from Museispårvägen Malmö
Tickets from Museispårvägen Malmö
Line: Malmö tram line 1
Links about trams in Malmö
Museum: Museispårvägen Malmö
Company: Malmö Lokaltrafik (ML)
Videos about trams in Malmö

© 2004-2020: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo