Photos from Museispårvägen Malmö

There are 54 tram photos from Museispårvägen Malmö.

Display all years, 2015, 2012, 2009, 2007, 2006, 2003, 2002, 1999, 1996, 1991, 1990, 1988, 1987, 1986, 1985, or unknown year.

Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (2015).
June 28th, 2015
Malmö railcar 100 inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2015).
June 28th, 2015
Malmö open freight car inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2015).
June 28th, 2015
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Malmöhusvägen (2015).
June 28th, 2015
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen near Fügeldammarna (2012).
July 1st, 2012
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Banérskajen (2012).
July 1st, 2012
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (2012).
July 1st, 2012
Malmö railcar 100 inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2009).
June 27th, 2009
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Bastaionen (2009).
June 27th, 2009
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen in the intersection Mamöhusvägen/Banérskajen (2009).
June 27th, 2009
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (2007).
August 5th, 2007
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Stadsbiblioteket (2007).
August 5th, 2007
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the stop Turbinen (2007).
August 5th, 2007
Malmö railcar 20 inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2006).
May 20th, 2006
Malmö open freight car in front of the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2006).
May 20th, 2006
Malmö freight car Koltåget 1 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (2006).
May 20th, 2006
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Turbinen (2006).
2006
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the stop Malmöhus (2003).
August 30th, 2003
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (2003).
August 30th, 2003
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Turbinen (2003).
August 30th, 2003
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Stadsbiblioteket (2003).
August 30th, 2003
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (2003).
August 30th, 2003
Malmö railcar 100 inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (2002).
May 9th, 2002
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Bastaionen (2002).
May 9th, 2002
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the museum Museispårvägen Malmö (2002).
May 9th, 2002
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Stadsbibliotek (2002).
May 9th, 2002
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Malmöhusvägen (2002).
May 9th, 2002
Malmö railcar 20 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1999).
May 23rd, 1999
Malmö railcar 100 inside the depot Teknikens och Sjöfartens Hus (1999).
May 23rd, 1999
Malmö horse tram 8 on museum line Museispårvägen in front the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1996).
August 11th, 1996
Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the stop Turbinen (1996).
August 11th, 1996
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Linnéplatsen (1991).
September 1991
Malmö railcar 20 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1990).
June 4th, 1990
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Banérskajen (1990).
June 4th, 1990
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Malmöhusvägen (1990).
June 4th, 1990
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Bastaionen (1990).
June 4th, 1990
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Malmöhus (1988).
1988
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (1988).
1988
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen (1987).
October 11th, 1987
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Malmöhusvägen (1987).
August 16th, 1987
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Bastaionen (1987-1988).
August 15th, 1987 to 1988
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on the road Banérskajen (1987).
1987
Malmö horse tram 8 in the square Lilla Torv (1986).
July 25th, 1986
The entrance to Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4th, 1985
Malmö horse tram 8 inside Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4th, 1985
Malmö service vehicle 100 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4th, 1985
Malmö railcar 12 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4th, 1985
Malmö motor freight car Koltåget 106 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4th, 1985
Malmö railcar 71 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1985).
May 4th, 1985
Malmö railcar 71 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus.
Malmö service vehicle 102 at the museum Teknikens och Sjöfartens Hus.
Malmö horse tram 8 inside Teknikens och Sjöfartens Hus.
At the museum Teknikens och Sjöfartens Hus.
Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the final destination Banérskajen.

See also

Other stuff from Museispårvägen Malmö
Tickets from Museispårvägen Malmö
Links about trams in Malmö
Museum: Museispårvägen Malmö
Company: Malmö Lokaltrafik (ML)
Tram lines in Malmö
Videos about trams in Malmö

Last updated: December 15th, 2018.

© 2004-2020: Henrik Boye
Flag of Denmark
Flag of Germany
Developed by: Silas Boye Nissen
TRAM TRAVELS