Photos from Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław) (unknown date)

There are 1 tram photo from Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław) with unknown date.

Display all years, 2004, 1984, 1970, 1969, or unknown date.

On the street Ulica Kazimierza Wielkiego.

See also

Tickets from Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław)
Line: Wrocław museum line ZLT (Tramwajowa)
Links about trams in Wrocław
Company: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław)
Videos about trams in Wrocław

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo