Photos from Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław)

There are 11 tram photos from Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław).

Display all years, 2004, 1984, 1970, 1969, or unknown date.

Wrocław railcar 2474 on tram line 3 at the stop Świdnicka (2004).
July 5, 2004
Wrocław articulated tram 2017 on tram line 7 on the street Świdnicka (2004).
July 5, 2004
Wrocław railcar 2276 on tram line 17 on the road Świętego Wincentego (2004).
July 5, 2004
In front of the depot Kamienna (2004).
July 5, 2004
Wrocław museum tram 1 in front of the depot Kamienna (2004).
July 5, 2004
Wrocław service vehicle G-056 inside the depot Kamienna (2004).
July 5, 2004
Wrocław service vehicle G-071 inside the depot Kamienna (2004).
July 5, 2004
Wrocław tram line 7 on the street Grodzka (1984).
July 1984
In the square Rynek/Ratusz (1970).
1970
Wrocław tram line 7 on the street Ulica Kazimierza Wielkiego (1969).
1969
On the street Ulica Kazimierza Wielkiego.

See also

Tickets from Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław)
Line: Wrocław tram line 0L
Links about trams in Wrocław
Company: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu (MPK Wrocław)
Videos about trams in Wrocław

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo