Photos from Århus Sporveje (ÅS) (2003)

There are 4 tram photos from Århus Sporveje (ÅS) in the year 2003.

Display all years, 2020, 2019, 2015, 2012, 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 1997, 1996, 1995, 1991, 1987, 1983, 1982, 1981, 1971, 1970, 1968, 1959, 1955, 1954, 1945, 1939, 1930, 1909, 1904, 1884, or unknown date.

Aarhus railcar 9 in Tirsdalens Børnehave (2003).
November 6, 2003
Aarhus railcar 9 in Tirsdalens Børnehave, seen from behind (2003).
November 6, 2003
Aarhus museum tram 18 inside the depository Århus Sporvejes depot på Bryggervej (2003).
October 2003
Aarhus museum tram 55 inside the depository Århus Sporvejes depot på Bryggervej (2003).
October 2003

See also

Other stuff from Århus Sporveje (ÅS)
Tickets from Århus Sporveje (ÅS)
Line: Aarhus tram line 2
Links about trams in Aarhus
Museum: Modelparken Danmark
Company: Århus Sporveje (ÅS)
Videos about trams in Aarhus

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo