Tram photos by Svenska Spårvägssällskapets Östgötaavdelning

There are 4 tram photos by Svenska Spårvägssällskapets Östgötaavdelning.

Display all years, 1971, 1967, 1925, or unknown date.

Postcard: Norrköping railcar 118 on tram line 3 at the stop Centralstationen (Resecentrum) (1971)
Norrköping (Sweden)
1971
Postcard: Norrköping railcar Gl. 43 on tram line 3 at the stop Norr Tull (1967)
Norrköping (Sweden)
1967
Postcard: Norrköping near gamla Lasarettet (1925)
Norrköping (Sweden)
1925
Postcard: Norrköping railcar 38 on tram line 1 in the intersection Norra Promenaden/Kungsgatan
Norrköping (Sweden)

See also

Line: Norrköping tram line 3
Links about trams in Norrköping
Museum: Veteranspårvagnar i Norrköping
Company: Östgötatrafiken
Videos about trams in Norrköping

Link

Veteranspårvagnar i Norrköping

Last updated: December 17, 2020.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo