Tram photos by Svenska Spårvägssällskapet Malmöavdelningen

There are 27 tram photos by Svenska Spårvägssällskapet Malmöavdelningen.

Display all years, 2009, 2007, 2006, 2003, 1996, 1991, 1990, 1987, 1986, 1967, 1966, 1960, 1913, or unknown date.

Free pass for Museispårvägen MalmöBackside (2009)
Malmö (Sweden)
June 27, 2009
Free pass for Museispårvägen MalmöFront (2009)
Malmö (Sweden)
June 27, 2009
Free pass for Museispårvägen MalmöFront (2007)
Malmö (Sweden)
August 5, 2007
Free pass: Malmö Backside (2007)
Malmö (Sweden)
August 5, 2007
Postcard: Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Turbinen (2006)
Malmö (Sweden)
2006
Free pass for Museispårvägen MalmöBackside (2003)
Malmö (Sweden)
August 30, 2003
Free pass for Museispårvägen MalmöFront (2003)
Malmö (Sweden)
August 30, 2003
Postcard: Malmö railcar 2 on extra line 7  (2003)
Malmö (Sweden)
2003
Postcard: Malmö horse tram 8 on museum line Museispårvägen in front of the museum Teknikens och Sjöfartens Hus (1996)
Malmö (Sweden)
August 11, 1996
Postcard: Malmö railcar 100 on museum line Museispårvägen at the stop Turbinen (1996)
Malmö (Sweden)
August 11, 1996
Postcard: Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen near Linnéplatsen (1991)
Malmö (Sweden)
September 1991
Adult ticket for Museispårvägen MalmöBackside (1990)
Malmö (Sweden)
June 4, 1990
Adult ticket for Museispårvägen MalmöFront (1990)
Malmö (Sweden)
June 4, 1990
Free pass for Museispårvägen MalmöBackside (1990)
Malmö (Sweden)
June 4, 1990
Free pass for Museispårvägen MalmöFront (1990)
Malmö (Sweden)
June 4, 1990
Postcard: Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen at the terminus Banérskajen (1987)
Malmö (Sweden)
October 11, 1987
Postcard: Malmö railcar 20 on museum line Museispårvägen on Malmöhusvägen (1987)
Malmö (Sweden)
August 16, 1987
Postcard: Malmö horse tram 8 in the square Lilla Torv (1986)
Malmö (Sweden)
July 25, 1986
Helsingborg railcar 53 on tram line 3 in the intersection Planteringsvägen (1967)
Helsingborg (Sweden)
April 2, 1967
Postcard: Helsingborg railcar 34 on tram line 5 in the square S:t Jörgens plats (1966)
Helsingborg (Sweden)
July 24, 1966
Helsingborg railcar 35 on tram line 5 on Långvinkelsgatan (1966)
Helsingborg (Sweden)
July 22, 1966
Postcard: Helsingborg railcar 54 on tram line 3 at the stop Miatorps (1960)
Helsingborg (Sweden)
July 22, 1960
Postcard: Malmö railcar 27 on tram line 4 on Bergsgatan (1913)
Malmö (Sweden)
June 7, 1913
Bottle opener: Malmö railcar 20
Malmö (Sweden)
Keyring: Malmö railcar 20
Malmö (Sweden)
Model tram: Malmö railcar 20 Front
Malmö (Sweden)
Model tram: Malmö railcar 20 since
Malmö (Sweden)

Link

Malmö Stads Spårvägar (MSS)

Last updated: December 17, 2020.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo