TRAM TRAVELS
Tram Travels logo

Tram photos by Oficyna Wydawnicza "Pomorze"

There are 1 tram photos by Oficyna Wydawnicza "Pomorze".

Postcard: Toruń on Breitestraße (Ulica Szeroka) (1905)
Toruń (Poland)
1905

See also

Line: Toruń tram line 3
Links about trams in Toruń
Company: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu (MZK Toruń)
Videos about trams in Toruń

Last updated: September 28, 2020.

© 2004-2023: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook