Tram photos by Börje Rönnberg

There are 1 tram photos by Börje Rönnberg.

Kiruna railcar M 1 on tram line at the terminus Tunneln (1958)
Kiruna (Sweden)
May 29, 1958

See also

Line: Kiruna tram line
Links about trams in Kiruna
Museum: Kiruna Museispårvägen
Company: Kiruna Trafik AB
Video: Världens nordligaste spårväg - Till 100-årsminnet av Kirunas spårvägar

Last updated: December 17, 2020.

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo