Drawing: Motorvogn nr. 87, til Stortorvet

Publisher: Oslo Sporveier.
City: Oslo (Norway).

The picture shows

Oslo Transport Museum
Museum line Veterantrikken (closed), in the direction towards Stortorvet.

Description

Rutegående veterantrikker er blitt et fast innslag i sommer-Oslo.
I 1995 tilbyr Sporveien trikketuer med historisk sus hver lørdag og søndag fram til 19. august.
Utgangspunktet er Stortorvet, med avgang hver hele og halve time fra 12.00 til 17.30.

Drawing: Motorvogn nr. 87, til Stortorvet.Rutegående veterantrikker er blitt et fast innslag i sommer-Oslo.
I 1995 tilbyr Sporveien trikketuer med historisk sus hver lørdag og søndag fram til 19. august.
Utgangspunktet er Stortorvet, med avgang hver hele og halve time fra 12.00 til 17.30.

Photographs nearby


Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Oslo Transport Museum
Tickets from Oslo Transport Museum
Photos from Oslo Transport Museum
Line: Oslo tram line 13
Links about trams in Oslo
Museum: Oslo Transport Museum
Company: Sporveien Trikken in Oslo
Videos about trams in Oslo

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo