Keyring: Med motorvogn nr. 20 på linje 3, fra Museispårvägen Malmö

Publisher: Svenska Spårvägssällskapet Malmöavdelningen.
City: Malmö (Sweden).

The picture shows

Museispårvägen Malmö
Railcar 20, signed line 3 Museilinje.

Description

Malmö.

Keyring: Med motorvogn nr. 20 på linje 3, fra Museispårvägen Malmö.

Malmö.

Photographs nearby


Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Museispårvägen Malmö
Tickets from Museispårvägen Malmö
Photos from Museispårvägen Malmö
Links about trams in Malmö
Museum: Museispårvägen Malmö
Company: Malmö Lokaltrafik (ML)
Tram lines in Malmö
Videos about trams in Malmö

© 2004-2020: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS

Tram Travels logo