Drawing: ASEA motorvogn 11, fra Jönköpings Spårvägar

Publisher: Jönköpings Posthistoriska Förening.
City: Jönköping (Sweden).

The picture shows

Jönköpings Spårvägar (JS) (closed)
Railcar 11, manufacturer Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA), on tram line Green (closed), in the direction towards Kasernerna.

Description

Jönköping Spårvägar 1907-1958.
Under 1915 utökades spåvägsnätet och tre nya vagnar beställdes från ASEA.
De hade redan vid leveransen inbyggda plattformar.

Drawing: ASEA motorvogn 11, fra Jönköpings Spårvägar.Jönköping Spårvägar 1907-1958.
Under 1915 utökades spåvägsnätet och tre nya vagnar beställdes från ASEA.
De hade redan vid leveransen inbyggda plattformar.

Photographs nearby


Add a comment

Your name

See also

Other stuff from Jönköpings Spårvägar (JS)
Photos from Jönköpings Spårvägar (JS)
Line: Jönköping tram line Green
Links about trams in Jönköping
Company: Jönköpings Spårvägar (JS)

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo