Playing card: MPK 2021 NGT6Kr, Bombardier, 2003, fra Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie

Publisher: Top Card Kiadó.
City: Kraków (Poland).

The picture shows

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie (MPK Kraków)
Low-floor articulated tram 2021, manufacturer Bombardier, type NGT6-2, serie II, on tram line 24, in the direction towards Bronowice.

Playing card: MPK 2021 NGT6Kr, Bombardier, 2003, fra Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

Photographs nearby


Add a comment

Your name

See also

Tickets from Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie (MPK Kraków)
Photos from Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie (MPK Kraków)
Links about trams in Kraków
Museum: Muzeum Inźynierii Miejskiej w Krakowie (MIMK)
Company: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie (MPK Kraków)
Videos about trams in Kraków

© 2004-2020: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo