Stockholm open sidecar 386

Stockholms Nya Spårväg (SNS) (closed)
Delivered 1908: Open sidecar 386, type C5.

Spårvägsmuseet
Open sidecar 386, type C5.

Stockholm open sidecar 386 at the museum Spårvägsmuseet, Tulegaten (1944-1964).

Museispårvägen Malmköping (MUMA)
Open sidecar 386, type C5.

Kiruna railcar M 1 on the entrance square Museispårvägen Malmköping.

Kiruna railcar M 1 on the entrance square Museispårvägen Malmköping
Publisher: Svenska Spårvägssällskapet (SSS).
Motorvagn 143 med bivogn 386, fra Stockholms Spårvägar.

Motorvagn 143 från Stockholms Spårvägar, byggd 1907. I samband med elektrieringen och utvidgningen av linjenätet under åren 1900-10 anskaffades cirka 200 nya motorvagnar, däribland vagn 143. Från början hade vagnen öppna plattformar men under årens lopp har den byggts in, förlängts och moderniserats i olika etapper.
Populära sommartid var de öppna släpvagnarna - "sommarverandorna". Efter kriget togs de ur trafik på grund av riskerna i den tätnande gatutrafiken.

Motorvagn 143 med bivogn 386, fra Stockholms Spårvägar
Publisher: Svenska Spårvägssällskapet (SSS).

Spårvägsmuseet
Open sidecar 386, type C5.

Stockholm open sidecar 386 at the museum Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan (1992).
Stockholm railcar 92 at the museum Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan (2006).

Spårvägsmuseet.
Wagons from the beginning of the 1900's.

Stockholm railcar 92 at the museum Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan (2006)
Photographer: Hans Ekestang.
Publisher: SL Stockholms Spårvägsmuseum.
Date: 2006.
Stockholm open sidecar 386 at the museum Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan (2009).
Stockholm railcar 92 at the museum Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan (2011).

Stockholm railcar 92 at the museum Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan (2011)
Photographer: Silas Boye Nissen.
Date: November 13th, 2011.
Stockholm open sidecar 386 at the museum Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan (2011).

Stockholm open sidecar 386 at the museum Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan (2011)
Photographer: Silas Boye Nissen.
Date: November 13th, 2011.
Stockholm open sidecar 386 at the museum Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan (2012).

Withdrawn.

Add a comment

Add a comment if you have any questions, corrections or additions to this page.

Your name
Optionally your mail address
Your comment

See also

Links about trams in Stockholm
Tram tickets from Stockholm
Tram photos from Stockholm
Tram lines in Stockholm
Tram museums in Stockholm
Tram companies in Stockholm
Videos about trams in Stockholm

Last updated: June 12th, 2018.

© 2004-2020: Henrik Boye
Flag of Denmark
Flag of Germany
Developed by: Silas Boye Nissen
TRAM TRAVELS