Kraków museum line

City: Kraków (Poland).
Track length: 7.1 km.
Driving time: 51 min.

Track gauge: 1435 mm (standard gauge).

Existing tram lines in Kraków

Tram line: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24 and 49.
Fast line: 50 and 52.
Museum line.
Party line: 70.

Disused tram lines in Kraków

Tram line: 5, 6, 7, 10, 15, 20, 40, 62, 64 and 69.
Extra line: 12, 17, 23, 34, 44, 70, 72, 75, 76, 77 and 79.
Fast line: 51.
Party line: 71, 73, 74 and 78.
Restaurant line: Retro Tram Café.

The line is operated by

Muzeum Inźynierii Miejskiej w Krakowie (MIMK)

Final destinations

Cichy Kącik
Muzeum Inźynierii Miejskiej

Kraków railcar 37 on museum line at the final destination Kopiec Wandy Pętla, Nowa Huta (2008)

Add a comment

Your name

See also

Photos from Muzeum Inźynierii Miejskiej w Krakowie (MIMK)
Links about trams in Kraków
Museum: Muzeum Inźynierii Miejskiej w Krakowie (MIMK)
Company: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie (MPK Kraków)
Videos about trams in Kraków

© 2004-2020: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo