Flag of Poland

Links about trams in Katowice

There are 9 tram links in Katowice (Poland).

Trams links in Poland

See all links about trams in Poland or see only links about trams in Bydgoszcz, Cieszyn, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Katowice, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Środa Wielkopolska, Szczecin, Toruń, Warsaw, Wrocław.

Photo album

Sporvognsremisen
By Finn Jensen.
In Danish.

Tram associations

Klubu Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym (KMTM)
In Polish.

Tramwaje Śląskie
In Polish.

Tramwajowa Linia Turystyczna
In English and Polish.

Transport Szynowy
In Polish.

Wojewódzki Portal Komunikacyjny (WPK)
In Polish.

Tram companies

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP)
In English and Polish.

New link: Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)
In English and Polish.

Tram forum

Forum o Tramwajach Śląskich (FTŚ)
In Polish.

Add a comment

Your name

See also

Line: Katowice tram line T6
Company: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP)
Tram photos from Katowice
Videos about trams in Katowice

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo