TRAM TRAVELS
Tram Travels logo

Links about trams in Jönköping

There are 2 links about trams in Jönköping (Sweden).

Links about trams in Sweden

See all links about trams in Gävle, Gothenburg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kiruna, Lund, Malmköping, Malmö, Nordingrå, Norrköping, Norsborg, Stockholm, Styrsö, Ulricehamn and Uppsala.

Tram associations

Jönköpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap (JSBS)
By Ingemar Svensson.
Language: Swedish.

Svenska Spårvägssällskapet (SSS)
Language: Danish, English, Finnish, French, Icelandic and Italian.

Add a comment

Your name

See also

Line: Jönköping tram line Green
Company: Jönköpings Spårvägar (JS)

Last updated: May 25, 2021.

© 2004-2023: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook