Flag of Czech Republic

Links about trams in Brno

There are 7 tram links in Brno (Czech Republic).

Trams links in Czech Republic

See all links about trams in Czech Republic or see only links about trams in Brno, Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Prague, Teplice, Ústí nad Labem.

Private homepages

New link: 10 Oldest Street Railway Systems in the World
In English.

Czech Trams
By Jan Hoidekr.
In Czech.

New link: MIASTOeksporator
In Polish.

Straßenbahn-Online
By Christoph Jähne.
In German.

Tram association

Brněnské Městské Hromadné Dopravě (BMHD)
In Czech.

Tram companies

Dopravní podnik města Brna (DPMB)
In Czech and English.

Integrovaný Dopravní Systém Jihomoravského Kraje (IDS JMK)
In Czech, English and German.

Add a comment

Your name

See also

Line: Brno tram line 8
Company: Dopravní podnik města Brna (DPMB)
Tram photos from Brno
Videos about trams in Brno

© 2004-2021: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS
Tram Travels logo