TRAM TRAVELS

Sign: Aarhus on Hjortholmsvej (2024)

Photographer: Henrik Boye.
Date: February 24, 2024.
City: Aarhus (Denmark).

The picture shows

Aarhus Letbane
Operational

Description

Pas på
Letbanen

Hvorfor er kørebanen orange ?

Mange bilister kører over det første lyskryds, selvom der ikke er plads i svingbanerne på den anden side af krydset. Når det sker, kan der opstå en farlig situation. Letbanen kan blive forsinket, og beboerne i området kan blive generet af Letbanens horn.

Letbanen

Sign: Aarhus on Hjortholmsvej (2024)

View the image in high resolution. Please reach out if the image is being used, and please share your tram photos.

Add a comment

Location on a map

Last updated: May 20, 2024.