TRAM TRAVELS

Postcard: Prague on Staroměstskě náměsti (1950)

Archive: Henrik Boye.
Photographer: Ladislav Sitensky.
Publisher: Orbis.
Date: 1950.
City: Prague (Czech Republic).

The picture shows

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP)
Operational

Description

Praha-Staroměstskě náměsti
Vzniklo ve 13. stol. při založeni Strého Města na mistě pŭvadniho tržiště. Tvoři nepravidelný ĉtverec o rozioze 900 m2. Zdebylo centrum města a jeho obchodni středisko. Roku 1437 zde byl popraven Jan Roháĉ z Dubé a r. 1621 27 ĉeských pánŭ. Střed náměsti zaujimá monumentáni pomnik Mistra Jana Husa od L. Salouna z roku 1915. V pozadi krásná barokni stavbo kostela sv. Mikuláše z l. 1732-35 od K. I. Dienzenhofera s plastiskou výzdobau Ant. Brauna.

Postcard: Prague on Staroměstskě náměsti (1950)

View the image in high resolution. Please reach out if the image is being used, and please share your tram photos.

Add a comment

Location on a map

Last updated: May 18, 2024.