TRAM TRAVELS

Free pass for Tram Museum Skjoldenæsholm Backside (2023)

Archive: Henrik Boye.
Publisher: Sporvejshistorisk Selskab (SHS).
Date: July 29, 2023.
City: Skjoldenæsholm (Denmark).

Valid for

Tram Museum Skjoldenæsholm
Open regularly

Description

Omstigningsregler:

Omstigningsbilletten giver kun ret til omstigning til anden linie, og kun fra det sted, hvor den er udstedt.
Billetten skal opbevares under kørslen og på forlangende forevises åben. Passagerer uden gyldig billet må betale påny.
Billetten må ikke overdrages til andre. Sporvejene påtager sig intet ansvar med hensyn til plads i vognene, forstyrrelser i driften eller tilslutning til anden linie.

Returkørsel må i intet tilfælde finde sted.
Først afgående ikke optagne vogn skal benyttes.

Tvivlsspørgsmål afgøres af sporvejene og kan ikke indbringes for domstolene.
Århus Sporveje.
FERCO - KONTROL

Free pass for Tram Museum Skjoldenæsholm  Backside (2023)

View the image in high resolution. Please reach out if the image is being used, and please share your tram photos.

Location on a map

Add a comment

Last updated: December 5, 2023.