Flag of Poland

Links about trams in Katowice

There are 8 tram links in Katowice (Poland).

Photo album

Sporvognsremisen
In Danish.

Tram associations

Klubu Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym (KMTM)
In Polish.

Tramwaje Śląskie
In Polish.

Tramwajowa Linia Turystyczna
In English and Polish.

Wojewódzki Portal Komunikacyjny (WPK)
In Polish.

Tram company

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP)
In English and Polish.

Tram forum

Forum o Tramwajach Śląskich (FTŚ)
In Polish.

Tram museum

Muzeum Komunikacji Tramwajowej
In Polish.

See also

Company: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP)
Tram photos from Katowice
Tram lines in Katowice
Videos about trams in Katowice

Last updated: June 8th, 2017.

© 2004-2018: Henrik Boye
Flag of Denmark
Flag of Germany
Developed by: Silas Boye Nissen
TRAM TRAVELS